Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

V současné době se Mateřská škola v Novém Sedle, Sklářská 510 skládá z dvoutřídní mateřské školy Sklářská s kapacitou 56 dětí a jednotřídní mateřské školy v Masarykově ulici jako druhým místem poskytovaného vzdělávání s kapacitou 28 dětí.

Mateřská škola Sklářská se nachází na sídlišti našeho města. Byla postavena v roce 1974 jako podniková mateřská škola. V roce 1984 se její součástí staly jesle, které byly v roce 1991 uzavřeny. Od ledna 1994 se stal provozovatelem mateřské školy Městský úřad Nové Sedlo, který provozuje mateřskou školu dodnes. V roce 2002 byla budova jeslí zrekonstruována na městské byty a došlo k novému oplocení budovy školy. Její součástí se staly 2 pavilony. Pavilon tříd a pavilon hospodářské budovy. V pavilonu tříd se nacházejí obě třídy mateřské školy s přilehlými výdejnami jídel a kabinety pro školní pomůcky. V hospodářské budově se pak nachází kancelář ředitelky školy, kancelář vedoucí školní jídelny, sborovna pedagogů a dále pak kuchyně mateřské školy a sklady potravin. Oba pavilony jsou spojeny spojovací chodbou. V roce 2003 se stala mateřská škola příspěvkovou organizací. V roce 2013 k této mateřské škole přibyla i první mateřská škola v Masarykově ulici. Došlo tedy ke sloučení obou mateřských škol, kde se mateřská škola ve Sklářské ulici stala nástupnickou organizací a mateřská škola v Masarykově ulici jako druhým místem poskytovaného vzdělávání a to vše pod jedním vedením.

V roce 2013 došlo k velké rekonstrukci mateřské školy ve Sklářské ulici.  Obě budovy byly zatepleny. V pavilonu tříd byla vyměněna některá okna. Ve vnitřní části byly vyměněny některé radiátory. Na této rekonstrukci se v plné výši podílel Městský úřad Nové Sedlo na základě projektu z Evropské unie. V roce 2016 došlo k rozsáhlé rekonstrukci v pavilonu tříd v přízemí mateřské školy. Byla provedena rekonstrukce umýváren a záchodů, kde došlo ke kompletní výměně rozvodů vody, včetně odpadů, výměně umyvadel a záchodů, vystavění sprchového koutu, obležení stěn obklady a položení dlažby. V roce 2017 se v této rekonstrukci pokračovalo v umývárnách a na záchodech v prvním patře. I zde došlo k výměně rozvodů vody, odpadů, výměně záchodů a umyvadel, obložení stěn obklady, vystavění nového sprchového koutu a položení podlahy.  Mateřská škola ve Sklářské ulici má malou zahradu a může ji bezpečně využívat pouze jedna třída. Využíváme tak městský park, který na školní zahradu bezprostředně navazuje. Naše školní zahrada je vybavena 2 pískovišti, 2 hopsadly, stolečky a lavicemi a dnes i herní sestavou. Nadále uvažujeme o doplnění některých drobných herních prvků.

Mateřská škola v Masarykově ulici je včleněna do budovy školy. V  roce 2014 došlo k rekonstrukci školy a tím tedy i mateřské školy. Budova byla zateplena včetně výměny oken. Mateřská škola využívá výborné spolupráce se základní školou, která jí umožnila každodenně používat tělocvičnu, která se nachází ve stejné budově.  Tato mateřská škola má zahradu vyplněnou několika herními prvky. Pískoviště, skluzavka, houpačky a podobně i zde uvažujeme o nové osazení herními prvky. Mateřská škola se nachází nedaleko rybníku Anna, který využíváme k častým vycházkám.