Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024Vážení rodiče, dovolte abych Vás pozvala k zápisu pro školní rok 2023/2024

Zápis se týká našich dětí, ale i dětí z Ukrajiny

Dokumenty si můžete vytisknout na těchto stránkách nebo si pro ně můžete přijít osobně od 2.5.2023- 16.5.2023 do tříd mateřských škol. Pak je vyplníte, necháte potvrdit dětským pediatrem a přinesete zpět do mateřské školy, kde je předáte ředitelce školky spolu s nahlédnutím do rodného listu vašeho dítěte a občanského průkazu. Pro cizince k nahlédnutí do vízovového štítku, popřípadě víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.  Tyto naskenované dokumenty můžete také přinést v zalepené obálce   nadepsané "Zápis 2023 a jméno vašeho dítěte, vhodit do hnědé schránky umístěné na mřížích hospodářské budovy na Sklářské ulici, to vše do 16.5.2023. Osobní předání bude možné každý den od 2.5.2023 do 16.5.2023 mezi 9:30 - 11:30. Po odevzdání vám bude přiděleno registrační číslo, které vám řeknu nebo zavolám a pod ním si na těchto stránkách nebo seznamech, které budou vyvěšeny od 2.6.2023 na dveřích mateřských škol dozvíte, zda bylo vaše dítě přijato, čí nikoli.

Dokumenty: Protokol o přijetí (registrační číslo vyplní ředitelka školky)

                    Přihláška do MŠ (podpis obou rodičů)

                    Evidenční lístek (potvrzení od pediatra)

                    Kritéria přijetí pro školní rok 2023/2024

Dále je nutný občanský průkaz a rodný list dítěte k nahlédnutí nebo oskenovaný v obálce.

Cizinci: vízový štítek nebo vízum k nahlédnutí nebo oskenováno v obálce.

Dokumenty si stáhnete v sekci O NÁS na úřední desce